Siemens Sp. z o.o.

LENGYELORSZÁG

Vállalkozás tevékenységi köre

 • Laboratóriumi reagensek
 • Tomográfiai berendezések
 • Röntgenberendezések
 • Analizátorok
 • Orvosi felszerelések
 • Vérvizsgálati reagensek
 • Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
 • Röntgenkészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások
 • Radioterápiás eszközök és kellékek
 • Mágneses rezonanciás képfeldolgozó berendezések
 • Angiográfiai eszközök
 • Reagensek és kontrasztanyagok
 • Laboratóriumi pipetták és tartozékok
 • Kémiai reagensek
 • Ultrahangkészülék
 • Biokémiai analizátorok
 • Gyógyászati és precíziós berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
 • Digitális angiográfiai eszközök
 • Gyógyászati és sebészeti berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
 • Mammográfiai készülékek
 • Laboratóriumi üvegáru
 • Gyógyászati eszközök
 • Nem vegyi egyszer használatos fogyóeszközök és hematológiai fogyóeszközök
 • Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)
 • Kémcsövek
 • Vércsoport-meghatározó reagensek
 • Röntgenfeldolgozó készülékek
 • Véranalizátorok
 • Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek
 • Javítási és karbantartási szolgáltatások
 • Gammasugár-kamerák
 • Képalkotó berendezés orvosi, fogászati és állatorvosi használatra
 • Reagenscsíkok
 • Különféle orvosi eszközök és készítmények
 • Pipetták
 • Mágneses rezonancia feldolgozóegység
 • Építési munkák
 • Orvosi szoftvercsomag
 • Kardio-angiográfiás készülékek
 • Mérő-, tesztelő- és ellenőrző berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
 • Pipettahegy
 • Reagensek elektroforézishez
 • Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
 • Diagnosztikumok
 • Defibrillátor
 • Laboratóriumi centrifugák és tartozékok
 • Immunmeghatározó analizátorok
 • Hematológiai analizátorok
 • Műszertranszformátorok
 • Nagyjavítás és felújítás
 • Radioterápiás, mechanoterápiás, elektroterápiás és fizikoterápiás eszközök
 • CT letapogató készülékek
 • Infúziós szivattyúk
 • Építészeti tervezési szolgáltatások
 • Röntgenasztalok
 • Mágnesesrezonancia-szkennerek
 • Páciensfigyelő rendszerek
 • Diagnosztikai kellékek
 • Gyógyászati bútorok
 • Gázturbina alkatrészei
 • Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások
 • Műtőtermi készülékek
 • Szoftver-karbantartási és -javítási szolgáltatások
 • Radiodiagnosztikai készülékek
 • Radioaktív izotópok
 • Magasépítési munka
 • Egészségügyi épületek kivitelezése
 • Műtőasztalok
 • Egyéb nem terápiás szerek
 • Távközlési rendszerek
 • Épületbefejezési munka
 • Röntgenterápiás eszközök
 • Elektrokardiográfiai készülékek
 • Egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek, krematóriumok és nyilvános illemhelyek építése
 • Épületszerelési munka
 • Transzformátorok
 • Ellenőrző és tesztelőkészülékek
 • Röntgen-munkaállomás
 • Gyógyászati és laboratóriumi eszközök, optikai és precíziós eszközök, órák, gyógyszerészeti és kapcsolódó gyógyászati fogyóeszközök
 • Épületátalakítási munka
 • Számítógépek és tartozékaik
 • Különféle javítási és karbantartási szolgáltatások
 • Izotópos reagensek
 • Endoszkópok
 • Diagnosztikai szűrőszoba kivitelezése
 • Radiográfiás készülékek
 • Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások
 • Viteldíj-automaták
 • Kismegszakítók
 • Különféle orvosi eszközök
 • Számítógépes rendszerek
 • Különböző gyógyszerek
 • Szoftvercsomag és információs rendszerek
 • Villamos vezérlőberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
 • Vér- és folyadékmelegítés
 • Anesztézia és újraélesztés
 • Anesztéziai műszerek
 • Forgólapátok
 • Gyógyászati számítógépes rendszer
 • Távközlési berendezések
 • Anesztéziai és újraélesztési készülékek
 • Hitelnyújtási szolgáltatások
 • Motoros ágyak
 • Sebészeti lámpák
 • Elektrosebészeti egység
 • Műszer- és vezérlőberendezések
 • Festés és üvegezés
 • Szoftver-konfigurálási szolgáltatások
 • Szoftver-megvalósítási szolgáltatások
 • Mérőkészülék-leolvasási szolgáltatások
 • Szívmegfigyelő készülékek
 • Immunanalizáló készülékek
 • Mikroszkópok
 • Diagnosztikai készülékek
 • Diagnosztikai készletek
 • Endoszkópiás és endosebészeti készülékek
 • Diagnosztikai rendszerek
 • Szívbillentyű
 • Citométerek
 • Kanülök
 • Echokardiográf
 • Termográfok
 • Gyógyászati készletek
 • Mérnöki tervezési szolgáltatások
 • Orvosi fogyóeszközök
 • Röntgenátvilágítási berendezések
 • Katéterezőszoba kivitelezése
 • Terep-előkészítő munkák
 • Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
 • Bontási munka
 • Vakolás
 • Hűtőgépek
 • Független lemezek redundáns tömbje (RAID)
 • Angiográfiai szoba
 • Képfeldolgozó és archiváló rendszerek
 • UNIX vagy egyenértékű szerverek
 • Padló- és falburkolás
 • Asztalos- és ácsipari szerelés
 • Lineáris gyorsítók
 • Érbeszúrás, vérmintavételi eszközök
 • Csempézés
 • Képalkotó berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
 • Adatbázisrendszerek
 • Gyógyászati felhasználású oldatok
 • Parkolóórák
 • Operációs rendszerek
 • Diagnosztikai ultrahangos eszközök
 • Villamos észlelőberendezések
 • Analitikai vagy tudományos szoftvercsomag
 • Egészségügyi oktatási szolgáltatások
 • Kémiai analizátorok
 • Pipettaállványok
 • Központi betegfigyelő állomás
 • Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
 • Hangjelzők vagy vizuális jelzőberendezések
 • Gázterápiás és lélegeztetőkészülékek
 • Katonai járművek és kapcsolódó alkatrészek
 • Internethálózat
 • Hálózati infrastruktúra
 • Képzési szolgáltatások
 • Különféle adatrögzítők
 • Televízió- és rádió-vevőkészülék, valamint hang- és videofelvevő és -visszajátszó berendezések
 • Épületekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
 • Hűtő- és fagyasztóberendezés
 • Légzőszervi monitorok
 • Televíziós és audiovizuális berendezések
 • Jegyérvényesítő gépek
 • Turbinaalkatrész
 • Különleges tervezési szolgáltatások
 • Elektromiográfok
 • Vérdializáló készülékek
 • Kórházi létesítmények építése
 • Villamos huzalozás és szerelés
 • Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
 • Épületbővítéssel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
 • Integrált áramkört tartalmazó kártyák
 • Különféle vegyipari termékek
 • Oktatási berendezések
 • Rendszer-támogatási szolgáltatások
 • Elosztótranszformátorok
 • Anesztéziai készülékek
 • Inkubátorok
 • Kempingmatracok
 • Viszkoziméter
 • Mélyhűtők
 • Konzolok
 • Nukleáris és sugárvédelmi védőruha
 • Nukleáris, biológiai, kémiai és sugárvédelmi védőfelszerelés
 • Személyzeti képzési szolgáltatások
 • IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
 • Iparspecifikus szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
 • Műtőtermi műszerek
 • Testen kívüli keringtető egység
 • Egyéb terápiás szerek
 • Intravénás folyadékok
 • Félpótkocsi (nyerges vontató)
 • Szoftvermegvalósítási szolgáltatások
 • Munkaállomások
 • Személyi számítógépek
 • Mágneses vagy optikai leolvasók
 • Adatbáziskezelő-szoftver fejlesztési szolgáltatások
 • Fogröntgen
 • Szövegkiemelő tollak
 • Különböző szállítóeszközök és alkatrészeik
 • Tűzriasztó rendszer szerelése
 • Betörésjelző rendszer szerelése
 • Kapcsolós szakaszolók
 • Optikai leolvasók
 • Számítógép-terminálok
 • Infúziós kellékek
 • Sebészeti kesztyűk
 • Vitaminok
 • Parenterális tápszerek
 • Injekciós oldatok
 • Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
 • Különféle mérnöki szolgáltatások
 • Nyomtató- és rajzológépek
 • Kijelző képernyők
 • Jegykiadó automata karbantartása és javítása
 • Radioterápiás berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
 • Ipari épületek kivitelezése
 • Számítógéppel kapcsolatos eszközök
 • Turbinabeszerelési szolgáltatások
 • Vasúti jelzések szerelése
 • Távbeszélő és hírközlési vezetékek építése és kapcsolódó munka
 • Villamos melegítőberendezések
 • Rendszertámogatási szolgáltatások
 • Számítógépes hálózati szolgáltatások
 • Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
 • Terepelőkészítő munkák
 • Ellenszérumok
 • Immunglobulin
 • Mikrobiológiai kultúrák
 • Videós felügyeleti rendszerek
 • Videoberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
 • Üzleti elemzési tanácsadó szolgáltatások
 • Szoftverintegrálási tanácsadó szolgáltatások
 • Urológiai reagensek
 • Mérőkészülék leolvasási szolgáltatások
 • Vezeték nélküli távközlési rendszerek
 • Magmágnesesrezonanciajel-letapogató
 • Számítógépek és nyomtatók
 • Gördülőállomány javítása és karbantartása
 • Rendszer- és felhasználói szoftverek programozási szolgáltatásai
 • Különféle alkatrészek
 • Építészeti, mérnöki, kivitelezési és kapcsolódó műszaki tanácsadó szolgáltatások
 • Rendszerszoftverek
 • Diagnosztikai röntgenrendszerek
 • Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei
 • Biztonsági rendszerek
 • Építészeti, mérnöki, kivitelezési, jogi, számviteli és egyéb szakmai szolgáltatások
 • Rádiótávbeszélő, rádiótávíró, illetve rádiós és televíziós műsorszórási adóberendezések
 • Orvosi tűk
 • Érprotézisek
 • Műszívalkatrészek
 • Gépjavítási és -karbantartási szolgáltatások
 • Javítási, karbantartási és szerelési szolgáltatások
 • Sebészkések és pengék
 • Katéterek
 • Műtéti technikák
 • Sebészeti műszerek
 • Szívsebészeti készülékek
 • Különféle szolgáltatások
 • Szoftver-tanácsadási szolgáltatások
 • Mozdonyjavítási és -karbantartási szolgáltatások
 • Mozdonyok
 • Egyen-váltakozó áramú átalakítók
 • Irányító és ellenőrző rendszerek
 • Telefonos kapcsolótáblák
 • Informatikai szoftver karbantartása és javítása
 • Közúti jelzések szerelése
 • Szoftver-karbantartási szolgáltatások
 • Számítógépes képzési szolgáltatások
 • Rázógépek és tartozékok
 • Számítógépes vezérlőrendszerek
 • Szcintigráfiai készülékek
 • Szemészet
 • Különféle szoftvercsomagok és számítógépes rendszerek
 • Irodabútor
 • Számítógépekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatások
 • Műszaki számítógép-támogatási szolgáltatások
 • Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre
 • Különféle számítógépes berendezések
 • Autoklávok
 • Telefonközpont bővítése
 • Helyi hálózattal (LAN) kapcsolatos szolgáltatások
 • Gyógyszerészeti áruk
 • Vizeletzsák
 • Műtőlámpák
 • Szívműködést (keringést) támogató eszközök
 • Parkolói szolgáltatások
 • Etil-alkohol
 • Üveg
 • Kardiovaszkuláris eszközök
 • Mágneses rezonancia feldolgozó egység
 • Szerverek
 • Forgalomirányító jelzések karbantartása
 • Gyógyászati információs rendszerek
 • Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével
 • Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó berendezések
 • Sebészi kapcsok
 • Urológiai vizsgáló készülékek
 • Hálózati alkatrészek
 • Hálózati útválasztók (router)
 • Hírközlési kábel
 • Száloptikai kábelek
 • Adatátviteli kábel
 • Szoftverfrissítések
 • Elosztódobozok
 • Telefonkábelek
 • Távközlési kábelek
 • Kisfeszültségű kábelek
 • Áramelosztó kábelek
 • Közepes feszültségű kábelek
 • Jelzőkábelek
 • Koaxiális kábelek
 • Kórházi ágyak
 • Gyógyászati bútorok az ágy és az asztal kivételével
 • Gyógyászati felhasználású ágyak
 • Sterilizáló, fertőtlenítő és egészségügyi eszközök
 • Orvosi asztalok
 • Kerekesszékek
 • Infúziós készülékek és műszer
 • Fújópalack
 • Gyógyászati légzőkészülékek
 • Hűtő- és fagyasztógépek
 • Gőzturbina
 • Fényérzékeny, hőérzékeny vagy termográfiai papír vagy karton
 • Újrahasználható kellékek
 • Hálózati szerverek

Kapcsolat

Postai cím

Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Lengyelország

Telefon: +48 228708079

Fax: +48 228708090